انگلیسی
چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی : حسین آلیاری                       

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

دروس آموزشی

جغرافیای تاریخی ایران(دکتری تخصصی)

آشنایی با تاریخ و جغرافیای سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی(کارشناسی ارشد)

مسائل عمومی ایران شناسی(2)(کارشناسی ارشد)

تحولات سیاسی اجتماعی اداری اقتصادی ایران بعد از اسلام(دکتری تخصصی)

تاریخ اجتماعی ایران بعد ازاسلام(دکتری تخصصی)

نقد و بررسی تاریخ مغولا و تیموریان (کارشناسی ارشد)

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.