انگلیسی
چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی : حسین آلیاری                       

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی

                                                                                           

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:حسین آلیاری متولد: خرداد ماه 1318 ، تبریز  محل خدمت: دانشگاه آزاد واحد شبستر

رتبه دانشگاهی: دانشیار 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: رشته تاریخ و جغرافیا در دانشگاه دولتی تبریز؛  کارشناسی ارشد : تاریخ دانشگاه استانبول در دو رشته 1- تاریخ آسیا 2- تاریخ اسلام در قرون وسطی ؛ دکترا: تاریخ ایران بعداز اسلام تا صفویه دانشگاه استانبول

سابقه تدریس

سالها تدریس در دانشگاه تبریز و تدریس در دانشگاه آزاد شبستر از بدو تأسیس

سوابق علمی و پژوهشی

مقالات:

1.      «اتابکان آذربایجان » در دایره المعارف اسلامی استانبول

2.      «آثار تاج گذاری‌های ساسانیان در روی حجاریهای آن عهد»،نامه تاج صص25-32

3.      «نبرد ملازگرد» نشریه دانشکده ادبیات تبریز سال 1346 صص364-378 و مجله ژاپنیBibliography Salguq studies توکیو 1979

4.      «حروفی استرآبادی،نامه‌ای از پسر فضل الله حروفی» (مجله ادبیات دانشگاه تبریز شماره 19 صص175-197)

5.      «حروفی استرآبادی،وصیتنامه ی فضل الله حروفی» (مجله ادبیات دانشگاه تبریز شماره 19 صص461-470)

6.      «تحقیق درباره منکوبرتی»لغتنامه دهخدا و مجله آریانا افغانستان 1347 شماره6 صص5-7 و مجله ادبیات دانشگاه تبریز 1346

7.      «حیات سیاسی و شخصیت محمود غزنوی» و مجله ادبیات دانشگاه تبریز 1370

8.      «نظامیه ونظام الملک» و مجله ادبیات دانشگاه تبریز 1373

9.      مقالات متعدد در نشریات دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه تهران و سایر مجلات

10.  شرکت در کنگره‌های بین المللی مسکو 1352 با ارائه مقاله و سخنرانی ؛ کنگره‌ی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی؛ کنگره‌ی بین المللی گرگان با مقاله«طغرل باشکوه» و تعداد زیادی سمینارهای داخلی و منطقه‌ای

11.  راهنمایی و مشاوره دهها پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ

 کتاب:

1.«چنگیزخان مغول»

2.«نتایج اقدامات دولتهای مشروطه ایران تا کودتای 1299»

سوابق اجرایی:

مدیریت گروه تاریخ دانشگاه تبریز و نمایندگی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در هیأت هشت نفری دانشگاه پیش از بازنشستگی از این دانشگاه .

مدیر گروه تاریخ دانشگاه آزاد واحد شبستر به مدت 14 سال.و مدیریت گروه دکترای تاریخ دانشگاه شبستر

مسئولیت فصلنامه گلشن شبسترو عضویت در انجمن بین المللی همکاری های علمی ایران شناسی .

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.